Pretecho


3/3/2021 Goed nieuws! Geslachtsbepalingen en pretecho’s mogen weer aangeboden worden.

Dit mogen we echter aanbieden in een beperkte vorm. De pretecho’s mogen maximaal een kwartier duren, om te zorgen dat het intensieve contact niet te lang duurt. Daarnaast is het alleen toegestaan om een partner mee te nemen, dus helaas nog geen kinderen en overige familieleden.

Omdat we de pretecho’s in beperkte vorm kunnen aanbieden hanteren wij hiervoor een gereduceerd bedrag en vragen we voor zowel een 3D/4D pretecho als voor een geslachtsbepaling €35,-.

Wij willen benadrukken dat wij uiteraard ons uiterste best zullen doen om je/jullie met mooie foto’s naar huis te laten gaan, maar dat een kwartier geen ruime tijd is. Om mooie afbeeldingen te kunnen maken zijn we afhankelijk zijn van meerder factoren, waaronder de ligging van de baby.

Bij interesse mag je een mail sturen, daarna nemen wij zo spoedig mogelijk contact op om een afspraak in te plannen. 


Echo 
Geslachtsbepaling                                                  

Kunnen jullie niet wachten om achter het geslacht van jullie kindje te komen? Dan nodigen we jullie graag uit voor een geslachtsbepalende echo. Dit kan ook als je niet bij ons onder zorg staat. Vanaf 14 weken is het mogelijk om te zien of jullie een dochter of een zoon gaan krijgen. We nemen de tijd om het geslacht goed in beeld te brengen, daarbij is het wel afhankelijk hoe het kindje ligt. Mochten we niet overtuigd zijn, dan zullen we een nieuwe afspraak maken. Dit valt binnen het tarief.

Naast de geslachtbepaling zullen we ook mooie afbeeldingen vastleggen, die we via de HelloMom app kunnen doorsturen naar je mobiele telefoon.

Tarief: € 35,00

Wanneer je niet bij ons onder zorg staat en toch graag een afspraak wilt maken om het geslacht van het kindje te bekijken, ben je van harte welkom om te komen.

Het tarief is dan € 45,00.

Een afspraak kun je maken door een mail te sturen met je naam, telefoonnummer en uitgerekende datum naar contact@vollemaan.info. Of het contactformulier (https://www.vollemaan.info/contact) in te vullen. Nemen wij zo spoedig mogelijk contact op om een afspraak in te plannen.

Beperking aansprakelijkheid

De overeenkomst is geen geneeskundige behandelingsovereenkomst in de zin van artikel 7:446 e.v. BW.

Een pretecho heeft als doel mooie beelden van je ongeboren kindje vast te leggen en is op geen enkele wijze medisch-diagnostisch. Er wordt door de echoscopist niet gezocht naar afwijkingen. Hiermee kan de echoscopist niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet attenderen op achteraf gebleken afwijkingen. Mocht de echoscopist het vermoeden hebben een afwijkend echobeeld te zien, dan behoudt de echoscopist zich het recht de cliënte en de zwangerschapsbegeleider in te lichten. Mocht de cliënte dit niet op prijs stellen, dan wordt dit voor aanvang van de echo kenbaar gemaakt. Mocht de cliënte op de hoogte zijn van een bestaande afwijking of dat er vermoedens in die richting bestaan, dan zal de cliënte dit uiterlijk melden voor aanvang van de echo.

Wetenschappelijk onderzoek heeft tot op heden geen schadelijke effecten gevonden aangaande het gebruik van echografie-apparatuur. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele schadelijke effecten op de korte of langere termijn in verband met het ondergaan van een echoscopisch onderzoek.

Geslachtbepaling is bij Volle Maan mogelijk vanaf 14 weken zwangerschapsduur. Hierbij wordt de zwangerschapsduur berekend aan de hand van een termijnecho uitgevoerd tussen de 10 en 12 weken en niet aan de hand van een eerste dag laatste menstruatie. Wanneer de ligging van de baby een geslachtsbepaling niet betrouwbaar maakt, mag de cliënte in overleg met de echoscopist, terugkomen voor een echo, mits zij aan de bovenstaande voorwaarden heeft voldaan.

Bij een geslachtsbepaling kan nooit 100% zekerheid worden gegeven. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele foutieve beoordelingen van het geslacht.

Pretecho’s worden bij Volle Maan gemaakt met hoogwaardige apparatuur door gediplomeerde echoscopisten. Ondanks het bovenstaande is de beeldvorming onder meer afhankelijk van de bewegelijkheid en ligging van het kindje, de locatie van de placenta en de lichaamsbouw van de moeder. Hierdoor kunnen wij geen garantie geven omtrent de kwaliteit van het beeldmateriaal.