Privacyverklaring

Volle Maan
Volle Maan Verloskundige zorg, gevestigd aan Van Echtenskanaal nz 161, 7891 AJ Klazienaveen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www. vollemaan.info
Van Echtenskanaal nz 161
7891 AJ Klazienaveen
0591-740020
contact@vollemaan.info

Yvonne Eikens is de Functionaris Gegevensbescherming van Volle Maan
Zij is te bereiken via contact@vollemaan.info

Persoonsgegevens die wij verwerken via het contactformulier
Volle Maan verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

De bovenstaande gegevens hebben betrekking op het contactformulier op onze website.

Volle Maan verwerkt genoemde persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U te kunnen bellen of e-mailen naar aanleiding van uw contactaanvraag of vraag via het contactformulier op onze website of indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Persoonsgegevens die wij verwerken via het aanmeldformulier
Als u zich aanmeldt bij Volle Maan, dan gebeurt dat in een andere online omgeving dan onze eigen website.

De aanmeldprocedure vindt plaats op: https://vollemaan.uwverloskundigeonline.nl

Door het gebruiken van deze aanmeldwebsite en de daarop beschikbare diensten laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Afhankelijk van de dienst die u gebruikt kunnen wij de volgende gegevens verzamelen:

 • NAW gegevens
 • Geslacht
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Gegevens betreffende uw gezondheid
 • De naam van uw zorgverzekeraar
 • De naam van uw andere zorgverleners
 • Tijdstip van uw afspraak
 • Betalingsgegevens
 • IP-adres

Per dienst wordt op de website aangegeven welke gegevens wij verzamelen.

Deze gegevens worden gebruikt voor de volgende doelen:

 • Het aanmaken van uw account
 • Het inloggen op uw account
 • Het aanmaken/bijhouden van uw medisch dossier
 • Het inplannen van een afspraak

Geautomatiseerde besluitvorming
Volle Maan neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Volle Maan) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Volle Maan bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
Volle Maan verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Volle Maan gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Google Analytics

 • De website van Volle Maan maakt gebruik van Google Analytics-cookies;
 • Volle Maan heeft een bewerkersovereenkomst met Google gesloten;
 • Volle Maan heeft gekozen voor het maskeren van het laatste octet van het IP-adres;
 • Volle Maan heeft ‘gegevens delen’ uitgezet;
 • Volle Maan maakt geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Volle Maan en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar contact@vollemaan.info.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Volle Maan wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Volle Maan neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via contact@vollemaan.info

Volle Maan Verloskundige Zorg

Ben je zwanger en zoek je een betrokken verloskundigenpraktijk in de regio Zuid-Oost Drenthe (Klazienaveen, Zwartemeer, Erica, Nieuw-Dordrecht, Barger-Compascuum, Emmer-Compascuum, Roswinkel, Nieuw-Weerdinge, Barger-Oosterveld, Emmen, Nieuw-Schoonebeek, Schoonebeek, Weiteveen) ? Neem dan contact op met ons of maak een vrijblijvende afspraak om alvast kennis te maken. Je kunt ons bellen of mailen.

Volle Maan

Volle Maan

We leveren verloskundige zorg op een kleinschalige en betrokken manier.

Meer over ons

Zwangerschap

Zwangerschap

Een zorgeloze zwangerschap, dat is waar we je graag bij helpen.

Ik ben zwanger!

Pretecho

Pretecho

Kunnen jullie niet wachten om achter het geslacht van jullie kindje te komen? Dan nodigen we jullie graag uit voor een geslachtsbepalende echo

Meer over echo's

Waarom Volle Maan?

Omdat een zwangerschap zo’n bijzondere en kwetsbare periode is, krijg je bij ons alle tijd en ruimte die nodig is om je van de juiste informatie te voorzien.

Een zorgeloze zwangerschap, dat is waar we je graag bij helpen.

Kleinschalig

We leveren verloskundige zorg op een kleinschalige en betrokken manier. 

Persoonlijke aandacht

We willen je graag beter leren kennen. We nemen uitgebreid de tijd om al je vragen te beantwoorden, dat kan onder andere tijdens onze spreekuren.

Thuis of in het ziekenhuis

Keuzevrijheid staat voorop bij Volle Maan. Jij bent zwanger, dus jij bepaalt waar en hoe je wilt bevallen. Met onze begeleiding kan dat zowel thuis als in het ziekenhuis

Alles onder één dak

Onze praktijk zit in het Gezondheidscentrum De Blokken in Klazienaveen. Een centrale plek waar je met alle vragen op het gebied van welzijn en gezondheid terecht kan